ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ / ICONS AND ARTWORKS

Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2021

Άγιος Ευθύμιος ο Βατοπαιδινός († περ. 1280) / Saint Euthymios abbot of Vatopaidi († ca. 1280)

Άγιος Ευθύμιος ο Βατοπαιδινός
Τοιχογραφία • Μονή Βατοπαιδίου, νάρθηκας καθολικού • 1819
Saint Euthymios of Vatopaidi
Wall painting • Vatopaidi monastery, narthex of Katholikon • 1819

Άγιος Ευθύμιος ο Βατοπαιδινός
Τοιχογραφία • Μονή Βατοπαιδίου, υπέρθυρο πύλης • 1858
Ζωγράφος: Νικηφόρος
Saint Euthymios of Vatopaidi
Wall painting • Vatopaidi monastery, lintel of the monastery's gate • 1858
Painter: Nicephoros

Άγιος Ευθύμιος ο Βατοπαιδινός (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Μονή Βατοπαιδίου, υπέρθυρο πύλης • 1858
Ζωγράφος: Νικηφόρος
Saint Euthymios of Vatopaidi (detail)
Wall painting • Vatopaidi monastery, lintel of the monastery's gate • 1858
Painter: Nicephoros