ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ / ICONS AND ARTWORKS

Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021

Άγιος Νεκτάριος ο Καρεώτης (†1500) / St Nektarios of Karyes (†1500)

Άγιος Νεκτάριος ο Καρεώτης
Τοιχογραφία • Μονή Βατοπαιδίου, τράπεζα • 1786
Έργο Μακαρίου μοναχού εκ Γαλατίστης
Saint Nektarios of Karyes 
Wall painting • Vatopedi monastery, Refectory • 1786
Work by Monk Makarios from Galatista
Άγιος Νεκτάριος ο Καρεώτης
Τοιχογραφία • Σκήτη Αγίου Δημητρίου, νάρθηκας κυριακού • 1806
Ζωγράφοι: Μον. Βενιαμίν και ιερομ. Ζαχαρίας εκ Γαλατίστης, ανεψιοί Μακαρίου ζωγράφου
Saint Nektarios of Karyes
Wall painting • Skete of St Demetrius, Narthex of Kyriakon • 1806
Painters: Monk Benjamin and hierom. Zacharias from Galatista, nephews of Macarius the painter
Άγιος Νεκτάριος ο Καρεώτης
Τοιχογραφία • Σκήτη Αγίου Δημητρίου, νάρθηκας κυριακού • 1806
Ζωγράφοι: Μον. Βενιαμίν και ιερομ. Ζαχαρίας εκ Γαλατίστης, ανεψιοί Μακαρίου ζωγράφου
Saint Nektarios of Karyes
Wall painting • Skete of St Demetrius, Narthex of Kyriakon • 1806
Painters: Monk Benjamin and hierom. Zacharias from Galatista, nephews of Macarius the painter


 
Άγιος Νεκτάριος ο Καρεώτης
Τοιχογραφία • Σκήτη Καυσοκαλυβίων, λιτή κυριακού • 1820
Ζωγράφος: Μοναχός Μητροφάνης εκ Βυζύης
Saint Nektarios of Karyes
Wall painting • Skete of Kafsokalyvia, Lite of Kyriakon • 1820
Painter: Monk Metrophanes from Bizye

Άγιος Νεκτάριος ο Καρεώτης (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Σκήτη Καυσοκαλυβίων, λιτή κυριακού • 1820
Ζωγράφος: Μοναχός Μητροφάνης εκ Βυζύης
Saint Nektarios of Karyes (detail)
Wall painting • Skete of Kafsokalyvia, Lite of Kyriakon • 1820
Painter: Monk Metrophanes from Bizye