ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ / ICONS AND ARTWORKS

Πέμπτη, 14 Μαΐου 2020

Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης, κτήτορας της Μεγίστης Λαύρας (†1001/4) / Saint Athanasios the Athonite, founder of Great Lavra (†1001/4). Τοιχογραφίες / Frescoes

Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης 
Τοιχογραφία • Πρωτάτο Καρυές • περ. 1300 • Ζωγράφος: Μανουήλ Πανσέληνος (αποδ.)
Saint Athanasios the Athonite 
Wall painting • Protaton in Karyes • ca 1300 • Painter: Manouel Panselinos (attrib.) 

Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Πρωτάτο Καρυές • περ. 1300 • Ζωγράφος: Μανουήλ Πανσέληνος (αποδ.)
Saint Athanasios the Athonite (detail)
Wall painting • Protaton in Karyes • ca 1300 • Painter: Manouel Panselinos (attrib.) 
Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης 
Τοιχογραφία • Μονή Decani, καθολικό • περ. 1350 
Saint Athanasios the Athonite 
Wall painting • Decani monastery, Katholikon • ca 1350 
Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Μονή Decani, καθολικό • περ. 1350 
Saint Athanasios the Athonite (detail)
Wall painting • Decani monastery, Katholikon • ca 1350 
Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης
Τοιχογραφία (σπάραγμα) • Μονή Αγίου Παύλου • 1447 • 54x45 εκ.
Saint Athanasios the Athonite
Wall painting (fragment) • St Paul's monastery • 1447 • 54x45 cm
Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης 
Τοιχογραφία • Μεγίστη Λαύρα, τράπεζα • περ. 1535
Saint Athanasios the Athonite 
Wall painting • Great Lavra, Refectory • ca 1535
Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Μεγίστη Λαύρα, τράπεζα • περ. 1535
Saint Athanasios the Athonite (detail)
Wall painting • Great Lavra, Refectory • ca 1535
Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης 
Τοιχογραφία • Μονή Ξενοφώντος, παλαιό καθολικό • πριν το 1544
Saint Athanasios the Athonite 
Wall painting • Xenophontos monastery • before 1544
Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης 
Τοιχογραφία • Μονή Διονυσίου, καθολικό • 1547 • Ζωγράφος: Τζώρτζης
Saint Athanasios the Athonite
Wall painting • Dionysiou monastery, Katholikon • 1547 • Painter: Tzortzis
Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Μονή Διονυσίου, καθολικό • 1547 • Ζωγράφος: Τζώρτζης
Saint Athanasios the Athonite (detail)
Wall painting • Dionysiou monastery, Katholikon • 1547 • Painter: Tzortzis
Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης 
Τοιχογραφία • Μονή Διονυσίου, τράπεζα • μετά το 1553
Saint Athanasios the Athonite
Wall painting • Dionysiou monastery, Refectory • after 1553 
Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Μονή Διονυσίου, τράπεζα • μετά το 1553
Saint Athanasios the Athonite (detail)
Wall painting • Dionysiou monastery, Refectory • after 1553 
Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης
Τοιχογραφία • Μονή Αγίου Παύλου, παρεκκλήσιο Αγίου Γεωργίου • 1552
Ζωγράφος: Αντώνιος
Saint Athanasios the Athonite
Wall painting • St Paul's monastery, Chapel of St George • 1552
Painter: Antonios
Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης 
Τοιχογραφία • Σκήτη Αγίας Άννας, κυριακό • 1757
Ζωγράφοι: Αθανάσιος και Κωνσταντίνος εκ Κορυτσάς
Saint Athanasios the Athonite 
Wall painting • Skete of St Anna, Kyriakon • 1757
Painters: Athanasios and Konstantinos from Korçë 
Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης 
Τοιχογραφία • Μονή Γρηγορίου, καθολικό • 1779 
Ζωγράφος: Γαβριήλ ιερομόναχος και Γρηγόριος εκ Καστορίας
Saint Athanasios the Athonite 
Wall painting • Gregoriou monastery, Katholikon • 1779
Painters: Hieromonk Gabriel and Gregorios from Kastoria 
Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης
Τοιχογραφία • Μονή Ζωγράφου, καθολικό • 1817
Ζωγράφος: Μοναχός Μητροφάνης εκ Βυζύης
Saint Athanasios the Athonite
Wall painting • Zographou monastery, Katholikon • 1817
Painter: Monk Metrophanes from Bizye
Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης
Τοιχογραφία • Μονή Σιμωνόπετρας, τράπεζα • 2009 
Ζωγράφος: Δημήτριος Χατζηαποστόλου
Saint Athanasios the Athonite
Wall painting • Simonopetra monastery • 2009
Painter: Dimitrios Hatziapostolou
Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Μονή Σιμωνόπετρας, τράπεζα • 2009 
Ζωγράφος: Δημήτριος Χατζηαποστόλου
Saint Athanasios the Athonite (detail)
Wall painting • Simonopetra monastery • 2009
Painter: Dimitrios Hatziapostolou