ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ / ICONS AND ARTWORKS

Κυριακή, 17 Μαΐου 2020

Άγιος Θεωνάς Α´, μητροπ. Θεσσαλονίκης (†1541) / Saint Theonas I, metropolitan of Thessaloniki (†1541)

Άγιος Θεωνάς Α´, μητροπ. Θεσσαλονίκης
Τοιχογραφία • Μονή Δοχειαρίου, παρεκκλήσιο Παναγίας Γοργοϋπηκόου • 1744
Saint Theonas I, metropolitan of Thessaloniki
Wall painting • Docheiariou monastery, Chapel of Gorgoepikoos • 1744
Άγιος Θεωνάς Α´, μητροπ. Θεσσαλονίκης
Τοιχογραφία • Σκήτη Αγίου Δημητρίου, διακονικό κυριακού • 1755
Saint Theonas I, metropolitan of Thessaloniki
Wall painting • Skete of St Dimitrios, Diakonikon of Kyriakon • 1755

Άγιος Θεωνάς Α´, μητροπ. Θεσσαλονίκης
Τοιχογραφία • Μονή Ζωγράφου, παρεκκλήσιο Κοιμήσεως της Θεοτόκου • 1780
Saint Theonas I, metropolitan of Thessaloniki
Wall painting • Zographou monastery, Chapel of the Asssumption of Holy Virgin • 1780
Άγιος Θεωνάς Α´, μητροπ. Θεσσαλονίκης
Τοιχογραφία • Μονή Χιλανδαρίου, νάρθηκας καθολικού • 1803
Ζωγράφοι: Μοναχός Βενιαμίν και ιερομόναχος Ζαχαρίας εκ Γαλατίστης
Saint Theonas I, metropolitan of Thessaloniki
Wall painting • Hilandar monastery, Narthex of Katholikon • 1803
Painters: Monk Veniamin and hiermonk from Galatista
Άγιος Θεωνάς Α´, μητροπ. Θεσσαλονίκης
Τοιχογραφία • Μονή Σιμωνόπετρας, τράπεζα • 2009
Ζωγράφος: Δημήτριος Χατζηαποστόλου
Saint Theonas I, metropolitan of Thessaloniki
Wall painting • Simonopetra monastery, Refectory • 2009
Painter: Dimitrios Hatziapostolou
Άγιος Θεωνάς Α´, μητροπ. Θεσσαλονίκης (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Μονή Σιμωνόπετρας, τράπεζα • 2009
Ζωγράφος: Δημήτριος Χατζηαποστόλου
Saint Theonas I, metropolitan of Thessaloniki (detail)
Wall painting • Simonopetra monastery, Refectory • 2009
Painter: Dimitrios Hatziapostolou 
Άγιος Θεωνάς Α´, μητροπ. Θεσσαλονίκης
Τοιχογραφία • Μονή Αγίας Αναστασίας, καθολικό  • τέλη 20ού αι.
Saint Theonas I, metropolitan of Thessaloniki
Wall painting • St Anastasia's monastery, Katholikon • late 20th c.
Άγιος Θεωνάς Α´, μητροπ. Θεσσαλονίκης
Εικόνα • Μονή Αγίας Αναστασίας • 1836
Saint Theonas I, metrop. of Thessaloniki
Icon • St Anastasia's monastery • 1836
Οι άγιοι Θεωνάς Α´, μητροπ. Θεσσαλονίκης, και Αναστασία η Φαρμακολύτρια
Εικόνα • Μονή Αγίας Αναστασίας • 1836
Saint Theonas I, metrop. of Thessaloniki, and Anastasia the Healer
Icon • St Anastasia's monastery • 1836
Οι άγιοι Θεωνάς Α´, Ιάκωβος ο οσιομάρτυς και Αναστασία η Φαρμακολύτρια
Εικόνα • Μονή Αγίας Αναστασίας • 1840
Saints Theonas I, metrop. of Thessaloniki, Jacob the martyr and Anastasia the Healer
Icon • St Anastasia's monastery • 1840
Οι άγιοι Γρηγόριος ο Παλαμάς και Θεωνάς Α´, μητροπ. Θεσσαλονίκης
Εικόνα • Μονή Παντοκράτορος • 1861
Saints Gregorios Palamas and Theonas I, metrop. of Thessaloniki
Icon • Pantokratoros monastery • 1861
Η κοίμηση του αγίου Θεωνά
Αργυρεπίχρυση λειψανοθήκη • Μονή Αγίας Αναστασίας • τέλη 20ού αι.
The Dormition of Saint Theonas
Silver and gold reliquary • St Anastasia's monastery • late 20th c.