ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ / ICONS AND ARTWORKS

Παρασκευή, 22 Μαΐου 2020

Άγιος Κυπριανός ο οσιομάρτυρας (†1679) / Saint Cyprien the hieromartyr (†1679)

Άγιος Κυπριανός ο οσιομάρτυρας
Τοιχογραφία • Μονή Ξηροποτάμου, λιτή καθολικού • 1783 
Ζωγράφοι: Αθανάσιος, Κωνσταντίνος και Ναούμ εκ Κορυτσάς
Saint Cyprien the hieromartyr
Wall painting • Xeropotamou monastery, Lite of Katholikon • 1783
Painters: Athanasios, Konstantinos and Naum from Korçë