ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ / ICONS AND ARTWORKS

Σάββατο, 2 Μαΐου 2020

Άγιος Ακάκιος ο Καυσοκαλυβίτης (περ. 1630-1730) / Saint Akakios from Kafsokalyvia (ca. 1630-1730)

Άγιος Ακάκιος ο Καυσοκαλυβίτης
Τοιχογραφία • Σκήτη Καυσοκαλυβίων, κυριακό • 1759 
Ζωγράφος: Εργαστήριο ιερομ. Παρθενίου
Saint Akakios Kafsokalyvitis
Wall painting • Skete of Kafsokalyvia, Kyriakon • 1759
Painter: Workshop of hierom. Parthenios 
Άγιος Ακάκιος ο Καυσοκαλυβίτης (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Σκήτη Καυσοκαλυβίων, κυριακό • 1759 
Ζωγράφος: Εργαστήριο ιερομ. Παρθενίου
Saint Akakios Kafsokalyvitis (detail)
Wall painting • Skete of Kafsokalyvia, Kyriakon • 1759
Painter: Workshop of hierom. Parthenios 

Άγιος Ακάκιος ο Καυσοκαλυβίτης
Τοιχογραφία • Μονή Σιμωνόπετρας, νάρθηκας καθολικού • 2008
Ζωγράφος: Ζήνων ιερομόναχος
Saint Akakios Kafsokalyvitis
Wall painting • Simonopetra monastery, Narthex of Katholikon • 2008
Painter: Hieromonk Zenon
Άγιος Ακάκιος ο Καυσοκαλυβίτης
Τοιχογραφία • Μονή Σιμωνόπετρας, τράπεζα • 2009
Ζωγράφος: Δημήτριος Χατζηαποστόλου
Saint Akakios Kafsokalyvitis
Wall painting • Simonopetra monastery, Refectory • 2009
Painter: Dimitrios Hatziapostolou