ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ / ICONS AND ARTWORKS

Σάββατο, 2 Μαΐου 2020

Άγιος Νικόδημος της Τισμάνα (περ. 1320-1406) / Saint Nikodimos from Tismana (ca. 1320-1406)

Άγιος Νικόδημος της Τισμάνα
Τοιχογραφία • Μονή Σιμωνόπετρας, νάρθηκας καθολικού • 2008
Ζωγράφος: Ζήνων ιερομόναχος
Saint Nikodimos from Tismana
Wall painting • Simonopetra monastery, Narthex of Katholikon • 2008
Painter: Hieromonk Zenon