ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ / ICONS AND ARTWORKS

Σάββατο, 2 Μαΐου 2020

Άγιος Νικόδημος ο εξ Ελμπασάν (†1722) / Saint Nikodimos from Elbasan (†1722)

Άγιος Νικόδημος ο εξ Ελμπασάν
Τοιχογραφία • Μονή Σιμωνόπετρας, νάρθηκας καθολικού • 2008
Ζωγράφος: Ζήνων ιερομόναχος
Saint Nikodimos from Elbasan
Wall painting • Simonopetra monastery, Narthex of Katholikon • 2008
Painter: Hieromonk Zenon