ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ / ICONS AND ARTWORKS

Σάββατο, 23 Μαΐου 2020

Άγιος Παχώμιος ο Ρώσος (†1730) / Saint Pachomius the Russian (†1730)

Οι άγιοι Παχώμιος ο Ρώσος, Ρωμανός ο Καρπενησιώτης και Ακάκιος ο Καυσοκαλυβίτης
Τοιχογραφία • Σκήτη Καυσοκαλυβίων, κυριακό • 1759 
Ζωγράφος: Εργαστήριο ιερομ. Παρθενίου
Saints Pachomius the Russian, Romanos from Karpenision and Akakios Kafsokalyvitis 
Wall painting • Skete of Kafsokalyvia, Kyriakon • 1759
Painter: Workshop of hierom. Parthenios 

Άγιος Παχώμιος ο Ρώσος
Τοιχογραφία • Σκήτη Καυσοκαλυβίων, κυριακό • 1759 
Ζωγράφος: Εργαστήριο ιερομ. Παρθενίου
Saint Pachomius the Russian
Wall painting • Skete of Kafsokalyvia, Kyriakon • 1759
Painter: Workshop of hierom. Parthenios 
Άγιος Παχώμιος ο Ρώσος (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Σκήτη Καυσοκαλυβίων, κυριακό • 1759 
Ζωγράφος: Εργαστήριο ιερομ. Παρθενίου
Saint Pachomius the Russian (detail)
Wall painting • Skete of Kafsokalyvia, Kyriakon • 1759
Painter: Workshop of hierom. Parthenios 
Άγιος Παχώμιος ο Ρώσος
Λεπτομέρεια εικόνας «Η Σύναξη των Αγίων του Άθω» • Πρωτάτο • περ. 1800 
Ζωγράφος: Εργαστήριο ιερομ. Παρθενίου
Saint Pachomius the Russian
Detail from the icon "The Synaxis of All Saints of Mount Athos" • Protaton • ca. 1800