ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ / ICONS AND ARTWORKS

Τρίτη, 12 Μαΐου 2020

Άγιος Γρηγόριος ο νέος, κτήτορας της μονής Γρηγορίου (14ος αι.) / Saint Gregorios the Younger, founder of Gregoriou monastery (14th c.)

Άγιος Γρηγόριος ο Γρηγοριάτης και Ιωακείμ, ο νέος κτίτωρ
Τοιχογραφία • Μονή Γρηγορίου, καθολικό • 1779 
Ζωγράφος: Γαβριήλ ιερομόναχος και Γρηγόριος εκ Καστορίας
Saint Gregorios the Younger, founder of Gregoriou monastery and Joachim the new founder
Wall painting • Gregoriou monastery • 1779
Painters: Hieromonk Gabriel and Gregorios from Kastoria 

Άγιος Γρηγόριος ο Γρηγοριάτης 
Τοιχογραφία • Μονή Γρηγορίου, καθολικό • 1779 
Ζωγράφοι: Γαβριήλ ιερομόναχος και Γρηγόριος εκ Καστορίας
Saint Gregorios the Younger, founder of Gregoriou monastery 
Wall painting • Gregoriou monastery • 1779
Painters: Hieromonk Gabriel and Gregorios from Kastoria 
Άγιος Γρηγόριος ο Γρηγοριάτης 
Τοιχογραφία • Μονή Ξηροποτάμου • 1783
Ζωγράφοι: Αθανάσιος και Κωνσταντίνος εκ Κορυτσάς
Saint Gregorios founder of Gregoriou monastery 
Wall painting • Xeropotamou monastery • 1783
Painters: Athanasios and Konstantinos from Korçë
Άγιος Γρηγόριος ο Γρηγοριάτης 
Τοιχογραφία • Μονή  Σιμωνόπετρας • 2009 • Ζωγράφος: Δημήτριος Χατζηαποστόλου
Saint Gregorios founder of Gregoriou monastery 
Wall painting • Simonopetra monastery • 2009 • Painter: Dimitrios Hatziapostolou 
Άγιος Γρηγόριος ο Γρηγοριάτης (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Μονή  Σιμωνόπετρας • 2009 • Ζωγράφος: Δημήτριος Χατζηαποστόλου
Saint Gregorios founder of Gregoriou monastery (detail) 
Wall painting • Simonopetra monastery • 2009 • Painter: Dimitrios Hatziapostolou
Άγιος Γρηγόριος ο Γρηγοριάτης 
Εικόνα • Μονή  Γρηγορίου • 18ος αι.
Saint Gregorios founder of Gregoriou monastery 
Wall painting • Gregoriou monastery • 18th c.