ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ / ICONS AND ARTWORKS

Πέμπτη, 7 Μαΐου 2020

Άγιος Μάξιμος ο Γραικός (1470-1556) / Saint Maxim the Greek (1470-1556)

Άφιξη αγίου Μαξίμου του Γραικού στη Μόσχα 
Μικρογραφία από το «Εικονογραφημένο Χρονικό του Ιβάν του Τρομερού» (Лицевой летописный свод) • 16ος αι.
Arrival of Saint Maximos the Greek in Moscow
Miniature from the "Illustrated Chronicle of Ivan the Terrible" (Лицевой летописный свод) • 16th c.
Άγιος Μάξιμος ο Γραικός 
Σχέδιο από χειρόγραφο με Συλλογή έργων του αγίου Μαξίμου Γραικού • τέλη 16ου αι.
Πετρούπολη, Εθνική Ρωσική Βιβλιοθήκη (Солов. 496/515. Л. 9 об.)
Saint Maximos the Greek
Drawing from a manuscript with the Works of St Maximos • late 16th c.
Saint Petersburg, Russian National Library (Солов. 496/515. Л. 9 об.)
Άγιος Μάξιμος ο Γραικός 
Μικρογραφία χειρογράφου με Συλλογή έργων του αγίου Μαξίμου Γραικού • α´ τέταρτο 17ου αι. 
Πετρούπολη, Εθνική Ρωσική Βιβλιοθήκη (РНБ. Погод. 1140. Л. 1 об.)
Saint Maximos the Greek
Miniature from a manuscript with the Works of St Maximos • 1st quarter of 17th c.
Saint Petersburg, Russian National Library (РНБ. Погод. 1140. Л. 1 об.)
Άγιος Μάξιμος ο Γραικός 
Μικρογραφία χειρογράφου • 17ος αι.
Πετρούπολη, Βιβλιοθήκη Ακαδημίας Επιστημών
Saint Maximos the Greek
Miniature from a manuscript • 17th c.
Saint Petersburg, Library of the Russian Academy of Sciences
Άγιος Μάξιμος ο Γραικός 
Μικρογραφία από Αλφαβητάριο • 1613
Πετρούπολη, Ρωσική Εθνική Βιβλιοθήκη (РНБ. Q.XVI. 21. Л. 21 об.)
Saint Maximos the Greek
Miniature from Alphabet book • 1613
Saint Petersburg, Russian National Library (РНБ. Q.XVI. 21. Л. 21 об.)
Άγιος Μάξιμος ο Γραικός 
Μικρογραφία χειρογράφου με Συλλογή έργων του (Слова и главизны) • τέλη 17ου αι.
Russian State Archive of Ancient Documents (Российский государственный архив древних актов, РГАДА) Ф. 181. Д. 287, Л.9 об - 10
Saint Maximos the Greek
Miniature from a manuscript with the Works of St Maximos (Слова и главизны) • late 17th c.
Russian State Archive of Ancient Documents (Российский государственный архив древних актов, РГАДА) Ф. 181. Д. 287, Л.9 об - 10
Άγιος Μάξιμος ο Γραικός 
Μικρογραφία χειρογράφου σε Συλλογή των έργων (Слова и главизны) • τέλη 17ου αι.
Russian State Archive of Ancient Documents (Российский государственный архив древних актов, РГАДА) Ф. 181. Д. 287, Л.9 об - 10
Saint Maximos the Greek
Miniature from a manuscript with the Works of St Maximos (Слова и главизны) • late 17th c.
Russian State Archive of Ancient Documents (Российский государственный архив древних актов, РГАДА) Ф. 181. Д. 287, Л.9 об - 10