ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ / ICONS AND ARTWORKS

Παρασκευή, 22 Μαΐου 2020

Άγιος Ευφρόσυνος ο Ιβηρίτης (18ος αι.) / Saint Euphrosynus from Iviron (18th c.)

Άγιος Ευφρόσυνος ο Ιβηρίτης
Τοιχογραφία • Σκήτη Καυσοκαλυβίων, κυριακό • 1759 
Ζωγράφος: Εργαστήριο ιερομ. Παρθενίου
Saint Euphrosynus from Iviron
Wall painting • Skete of Kafsokalyvia, Kyriakon • 1759
Painter: Workshop of hierom. Parthenios 

Άγιος Ευφρόσυνος ο Ιβηρίτης (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Σκήτη Καυσοκαλυβίων, κυριακό • 1759 
Ζωγράφος: Εργαστήριο ιερομ. Παρθενίου
Saint Euphrosynus from Iviron (detail)
Wall painting • Skete of Kafsokalyvia, Kyriakon • 1759
Painter: Workshop of hierom. Parthenios


Άγιος Ευφρόσυνος ο Ιβηρίτης
Τοιχογραφία • Μονή Ξηροποτάμου, λιτή καθολικού • 1783 
Ζωγράφοι: Αθανάσιος, Κωνσταντίνος και Ναούμ εκ Κορυτσάς
Saint Euphrosynus from Iviron
Wall painting • Xeropotamou monastery, Lite of Katholikon • 1783 
Painters: Athanasios, Konstantinos and Naoum from Korçë