ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ / ICONS AND ARTWORKS

Πέμπτη, 21 Μαΐου 2020

Άγιος Μακάριος, πατριάρχης Ιπεκίου (†1574) / Saint Makarios, patriarch of Pec (†1574)

Άγιος Μακάριος, πατρ. Ιπεκίου
Τοιχογραφία • Πατριαρχείο Ιπεκίου, νάρθηκας  • 1565
Ζωγράφος: Μοναχός Λογγίνος
Saint Makarios, patriarch of Pec
Wall painting • Patriarchate of Pec, Narthex • 1565
Painter: Monk Longin
Άγιος Μακάριος, πατρ. Ιπεκίου (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Πατριαρχείο Ιπεκίου, νάρθηκας  • 1565
Ζωγράφος: Μοναχός Λογγίνος
Saint Makarios, patriarch of Pec (detail)
Wall painting • Patriarchate of Pec, Narthex • 1565
Painter: Monk Longin
Άγιος Μακάριος, πατρ. Ιπεκίου
Τοιχογραφία • Μονή Budisavci • 1586
Saint Makarios, patriarch of Pec
Wall painting • Budisavci monastery • 1586