ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ / ICONS AND ARTWORKS

Πέμπτη 14 Μαΐου 2020

Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης, κτήτορας της Μεγίστης Λαύρας (†1001/4) / Saint Athanasios the Athonite, founder of Great Lavra (†1001/4). Εικόνες / Icons

Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης 
Εικόνα • Μονή  Παντοκράτορος • 1361 • 103,5x71 εκ.
Saint Athanasios the Athonite 
Icon • Pantokratoros monastery • 1361 • 103,5x71 cm
Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης (λεπτ.)
Εικόνα • Μονή  Παντοκράτορος • 1361 • 103,5x71 εκ.
Saint Athanasios the Athonite (detail)
Icon • Pantokratoros monastery • 1361 • 103,5x71 cm
Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης 
Εικόνα • Λαγυνά Θεσσαλονίκης, ναός Αγίου Νικολάου • τέλη 14ου - αρχές 15ου αι. 
Saint Athanasios the Athonite 
Icon • Lagina, near Thessaloniki, Church of St Nicholas • Late 14th c. - early 15th c.
Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης 
Εικόνα • Μονή  Αγίου Παύλου • 18ος αι. • 32x19 εκ.
Saint Athanasios the Athonite 
Icon • St Paul's monastery • 18th c. • 32x19 cm
Οι άγιοι Νικόλαος, Γεώργιος, Διονύσιος, Δημήτριος και Αθανάσιος ο Αθωνίτης
Εικόνα • Ιδιωτική συλλογή • 18ος αι. • 26x32 εκ.
Saints Nicholas, George, Dionysios, Dimitrios and Athanasios the Athonite 
Icon • Private collection • 18th c. • 26x32 cm
Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης (λεπτ. εικόνας: Οι άγιοι Νικόλαος ...)
Εικόνα • Ιδιωτική συλλογή • 18ος αι. • 26x32 εκ.
Saint Athanasios the Athonite (detail from icon: Saint Nicholas ...)
Icon • Private collection • 18th c. • 26x32 cm
Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης (λεπτ. εικόνας: Οι άγιοι Νικόλαος ...)
Εικόνα • Ιδιωτική συλλογή • 18ος αι. • 26x32 εκ.
Saint Athanasios the Athonite (detail from icon: Saint Nicholas ...)
Icon • Private collection • 18th c. • 26x32 cm
Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης 
Μικρογραφία • χειρόγραφο Ath. Laur. E 194. Fol. 1v • 15ος αι.
Saint Athanasios the Athonite 
Illumination • Ms Ath. Laur. E 194. Fol. 1v • 15th c.
Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης 
Ανθίβολο • Μονή  Σιμωνόπετρας • 16ος αι. • 29x16,3 εκ.
Saint Athanasios the Athonite 
Grisaille on paper • Simonopetra monastery • 16th c. • 29x16,3 εκ.