ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ / ICONS AND ARTWORKS

Παρασκευή 8 Μαΐου 2020

Άγιος Φιλόθεος ο Διονυσιάτης (1526-1610) / Saint Philotheos from Dionysiou (1526-1610)

Όσιος Φιλόθεος ο Διονυσιάτης 
Εικόνα • Μονή Διονυσίου • 20ός αι.
Saint Philotheos of Dionysiou 
Icon • Dionysiou monastery • 20th c.
Όσιος Φιλόθεος ο Διονυσιάτης (λεπτ. εικόνας: H Σύναξη των Διονυσιατών Αγίων)
Εικόνα • Μονή Διονυσίου • 1910
Saint Philotheos of Dionysiou (detail of the icon: The Synaxis of the Saints of Dionysiou)
Icon • Dionysiou monastery • 1910
Όσιος Φιλόθεος ο Διονυσιάτης • Σκηνές του βίου του
Η παρουσίαση των δύο αδελφών στον Τούρκο αξιωματικό
Τοιχογραφία • Μονή Πέτρας Αγράφων, καθολικό • 1789
Saint Philotheos of Dionysiou • Scenes from his life
The two brothers before the Turkish officer
Wall painting • Petra's monastery in Agrafa, Katholikon • 1789
Όσιος Φιλόθεος ο Διονυσιάτης • Σκηνές του βίου του
Η απελευθέρωση των παιδιών από τη Θεοτόκο
Τοιχογραφία • Μονή Πέτρας Αγράφων, καθολικό • 1789
Saint Philotheos of Dionysiou • Scenes from his life
The deliverance of the two brothers by the Holy Virgin
Wall painting • Petra's monastery in Agrafa, Katholikon • 1789
Όσιος Φιλόθεος ο Διονυσιάτης • Σκηνές του βίου του
Η αναγνώριση των δύο αδελφών από τη μητέρα τους
Τοιχογραφία • Μονή Πέτρας Αγράφων, καθολικό • 1789
Saint Philotheos of Dionysiou • Scenes from his life
The recognition of the two brothers by their mother
Wall painting • Petra's monastery in Agrafa, Katholikon • 1789
Όσιος Φιλόθεος ο Διονυσιάτης • Σκηνές του βίου του
Η εναπόθεση του νεκρού σώματος του αγίου και η εύρεση της κάρας του 
Τοιχογραφία • Μονή Πέτρας Αγράφων, καθολικό • 1789
Saint Philotheos of Dionysiou • Scenes from his life
The deposition of the saint's dead body and the finding of his holy skull
Wall painting • Petra's monastery in Agrafa, Katholikon • 1789
Άγιος Φιλόθεος ο Διονυσιάτης
Τοιχογραφία • Μονή Σιμωνόπετρας, λιτή καθολικού • 2016 
Ζωγράφος: Iερομ. Λουκά Ξενοφωντινού
Saint Philotheos of Dionysiou
Wall painting • Simonopetra monastery, Lite of Katholikon • 2016
Painter: Hieromonk Loukas Xenophontinos