ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ / ICONS AND ARTWORKS

Πέμπτη 7 Μαΐου 2020

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης (1749-1809) / Saint Nikodimos the Athonite (1749-1809)

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης
Χαλκογραφία • Βενετία • 1818 • Χαράκτης: Ιωάννης Αντώνιος Ζουλιάνης
Saint Nikodimos the Athonite
Copper engraving • Venice • 1818 • Engraver: Ioanni Antonio Zuliani
Οι άγιοι Κοσμάς ο ποιητής, Ιωάννης ο Δαμασκηνός και Νικόδημος ο Αγιορείτης
Χαλκογραφία • Βενετία • 1836 • Χαράκτης: άγνωστος
Saints Cosmas the poet, John the Damascene and Nikodimos the Athonite
Copper engraving • Venice • 1836 • Engraver: unknown
Ο άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης (λεπτ. χαλκογραφίας)
Χαλκογραφία • Βενετία • 1836 • Χαράκτης: άγνωστος
Saint Nikodimos the Athonite (detail of the copper engraving)
Copper engraving • Venice • 1836 • Engraver: unknown
Οι άγιοι Μακάριος Νοταράς και Νικόδημος ο Αγιορείτης σε παράσταση Δέησης
Σχέδιο • Φιλοκαλία των ιερών Νηπτικών, τόμ. Α´, σ. η´ • Αθήνα 1957
Ζωγράφος: Ράλλης Κοψίδης
Saints Makarios Notaras and Nikodimos the Athonite in a Deisis presentation
Drawing • Philokalia, vol. I, p. η´  • Athens 1957
Drawer: Rallis Kopsidis
Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης
Εικόνα • Καλύβη Αγίου Σεραφείμ Σκήτης Αγίας Άννης, Άγιον Όρος • 1955
Saint Nikodimos the Athonite
Icon • Cell of St Seraphim in the Skete of Saint Anna, Mount Athos • 1955
Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης
Εικόνα • Μονή Αγίου Νικοδήμου, Γουμένισσα Κιλκίς • 1990
Saint Nikodimos the Athonite
Icon • Monastery of St Nikodimos, Goumenissa Kilkis • 1990
Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης
Τοιχογραφία • Μονή Σιμωνόπετρας, τράπεζα • 2009 
Ζωγράφος: Δημήτριος Χατζηαποστόλου
Saint Nikodimos the Athonite
Wall painting • Simonopetra monastery, Refectory • 2009
Painter: Dimitrios Hatziapostolou