ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ / ICONS AND ARTWORKS

Σάββατο, 27 Ιουνίου 2020

Άγιος Ευθύμιος, κτήτορας της μονής Ιβήρων (†1028) / Saint Euthymios, founder of Iviron monastery (†1028)


Άγιος Ευθύμιος, κτήτορας της μονής Ιβήρων
Τοιχογραφία • Πρωτάτο, εξωνάρθηκας • τέλη 18ου αι.
Saint Euthymios, founder of the Iviron monastery
Wall painting • Protaton, Exonarthex • Late 18th c.
Άγιος Ευθύμιος, κτήτορας της μονής Ιβήρων (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Πρωτάτο, εξωνάρθηκας • τέλη 18ου αι.
Saint Euthymios, founder of the Iviron monastery (detail)
Wall painting • Protaton, Exonarthex • Late 18th c.