ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ / ICONS AND ARTWORKS

Κυριακή, 28 Ιουνίου 2020

Άγιος Διονύσιος ο εν Ολύμπω (†1541) / Saint Dionysios of Olympus (†1541)

Άγιος Διονύσιος ο εν Ολύμπω
Τοιχογραφία • Σκήτη Αγίου Δημητρίου • 1755
Ζωγράφοι: Κωνσταντίνος και Αθανάσιος εκ Κορυτσάς
Saint Dionysios of Olympus
Wall painting • Skete of St Dimitrios • 1755
Painters: Konstantinos and Athanasios from Korçë 
Άγιος Διονύσιος ο εν Ολύμπω (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Σκήτη Αγίου Δημητρίου • 1755
Ζωγράφοι: Κωνσταντίνος και Αθανάσιος εκ Κορυτσάς
Saint Dionysios of Olympus (detail)
Wall painting • Skete of St Dimitrios • 1755
Painters: Konstantinos and Athanasios from Korçë  
Άγιος Διονύσιος ο εν Ολύμπω
Τοιχογραφία • Μονή Καρακάλλου, νάρθηκας καθολικού • 1762
Saint Dionysios of Olympus
Wall painting • Karakallou Monastery, Narthex of Katholikon • 1762 
Άγιος Διονύσιος ο εν Ολύμπω (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Μονή Καρακάλλου, νάρθηκας καθολικού • 1762
Saint Dionysios of Olympus (detail)
Wall painting • Karakallou Monastery, Narthex of Katholikon • 1762
Άγιος Διονύσιος ο εν Ολύμπω
Τοιχογραφία • Προβάτα, κελλί Αγίας Τριάδας • 1842
Ζωγράφος: Μοναχός Γεννάδιος ο Ρώσος
Saint Dionysios of Olympus
Wall painting • Provata, Cell of Holy Trinity • 1842
Painter: Monk Gennadios the Russian 
Άγιος Διονύσιος ο εν Ολύμπω
Τοιχογραφία • Μονή Σιμωνόπετρας, τράπεζα • 2009
Ζωγράφος: Δημήτριος Χατζηαποστόλου
Saint Dionysios of Olympus
Wall painting • Simonopetra Monastery • 2009
Painter: Dimitrios Hatziapostolou
Άγιος Διονύσιος ο εν Ολύμπω (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Μονή Σιμωνόπετρας, τράπεζα • 2009
Ζωγράφος: Δημήτριος Χατζηαποστόλου
Saint Dionysios of Olympus (detail)
Wall painting • Simonopetra Monastery • 2009
Painter: Dimitrios Hatziapostolou