ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ / ICONS AND ARTWORKS

Σάββατο 27 Ιουνίου 2020

Άγιος Γαβριήλ ο Ίβηρ (11ος αι.) / Saint Gabriel the Iberian (11th c.)

Άγιος Γαβριήλ ο Ίβηρ
Τοιχογραφία • Πρωτάτο, εξωνάρθηκας • τέλη 18ου αι.
Saint Gabriel the Iberian
Wall painting • Protaton, Exonarthex • Late 18th c.
Άγιος Γαβριήλ ο Ίβηρ (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Πρωτάτο, εξωνάρθηκας • τέλη 18ου αι.
Saint Gabriel the Iberian (detail)
Wall painting • Protaton, Exonarthex • Late 18th c.