ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ / ICONS AND ARTWORKS

Δευτέρα 27 Απριλίου 2020

Άγιος Πέτρος ο Αθωνίτης (10ος αι.) / Saint Peter the Athonite (10th c.)

Άγιος Πέτρος ο Αθωνίτης 
Τοιχογραφία • Πρωτάτο • περ. 1300 
Ζωγράφος: Πανσέληνος (αποδ.) 
Saint Peter the Athonite
Wall painting • Protaton • ca 1300 
Painter: Panselinos (attrib.)

Άγιος Πέτρος ο Αθωνίτης (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Πρωτάτο • περ. 1300 
Ζωγράφος: Πανσέληνος (αποδ.) 
Saint Peter the Athonite (detail)
Wall painting • Protaton • ca 1300 
Painter: Panselinos (attrib.)
Άγιος Πέτρος ο Αθωνίτης
Τοιχογραφία • Μονή Αγίου Παύλου, παρεκκλήσιο Αγίου Γεωργίου • 1552 
Ζωγράφος: Αντώνιος ζωγράφος
Saint Peter the Athonite
Wall painting • St Paul's monastery, chapel of St George • 1552
Painter: Antonios the painter
Άγιος Πέτρος ο Αθωνίτης (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Μονή Αγίου Παύλου, παρεκκλήσιο Αγίου Γεωργίου • 1552 
Ζωγράφος: Αντώνιος ζωγράφος 
Saint Peter the Athonite (detail)
Wall painting • St Paul's monastery, chapel of St George • 1552
Painter: Antonios the painter
Άγιος Πέτρος ο Αθωνίτης
Τοιχογραφία • Σκήτη Αγίου Δημητρίου, λιτή κυριακού • 1755
Ζωγράφοι: Κωνσταντίνος και Αθανάσιος εκ Κορυτσάς
Saint Peter the Athonite
Wall painting • Skete of St Dimitrios, Lite of Kyriakon • 1755
Painters: Konstantinos and Athanasios from Korçë
Άγιος Πέτρος ο Αθωνίτης (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Σκήτη Αγίου Δημητρίου, λιτή κυριακού • 1755
Ζωγράφοι: Κωνσταντίνος και Αθανάσιος εκ Κορυτσάς
Saint Peter the Athonite (detail)
Wall painting • Skete of St Dimitrios, Lite of Kyriakon • 1755
Painters: Konstantinos and Athanasios from Korçë
Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης
Τοιχογραφία • Σκήτη Αγίας Άννας, κυριακό • 1757
Ζωγράφοι: Αθανάσιος και Κωνσταντίνος εκ Κορυτσάς
Saint Athanasios the Athonite
Wall painting • Skete of St Anna, Kyriakon • 1757
Painters: Athanasios and Konstantinos from Korçë 
Άγιος Πέτρος ο Αθωνίτης (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Σκήτη Αγίας Άννας, κυριακό • 1757
Ζωγράφοι: Αθανάσιος και Κωνσταντίνος εκ Κορυτσάς
Saint Peter the Athonite (detail)
Wall painting • Skete of St Anna, Kyriakon • 1757
Painters: Athanasios and Konstantinos from Korçë 
Άγιος Πέτρος ο Αθωνίτης
Τοιχογραφία • Πρωτάτο, εξωνάρθηκας • τέλη 18ου αι. 
Saint Peter the Athonite (detail)
Wall painting • Protaton, Exonarthex • Late 18th c. 
Άγιος Πέτρος ο Αθωνίτης (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Πρωτάτο, εξωνάρθηκας • τέλη 18ου αι. 
Saint Peter the Athonite
Wall painting • Protaton, Exonarthex • Late 18th c. 
Άγιος Πέτρος ο Αθωνίτης
Τοιχογραφία • Μονή Ζωγράφου, Παρεκκλήσιο Κοιμήσεως της Θεοτόκου • τέλη 18ου αι. 
Saint Peter the Athonite
Wall painting • Zographou monastery, Chapel of Holy Virgin's Dormition • late 18th c.
Άγιος Πέτρος ο Αθωνίτης (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Μονή Ζωγράφου, Παρεκκλήσιο Κοιμήσεως της Θεοτόκου • τέλη 18ου αι. 
Saint Peter the Athonite (detail)
Wall painting • Zographou monastery, Chapel of Holy Virgin's Dormition • late 18th c.
Άγιος Πέτρος ο Αθωνίτης
Τοιχογραφία • Μονή Σιμωνόπετρας, τράπεζα • 2009 
Ζωγράφος: Δημήτριος Χατζηαποστόλου 
Saint Peter the Athonite
Wall painting • Simonopetra monastery, Refectory • 2009
Painter: Dimitrios Hatziapostolou
Άγιος Πέτρος ο Αθωνίτης (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Μονή Σιμωνόπετρας, τράπεζα • 2009 
Ζωγράφος: Δημήτριος Χατζηαποστόλου 
Saint Peter the Athonite (detail)
Wall painting • Simonopetra monastery, Refectory • 2009
Painter: Dimitrios Hatziapostolou