ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ / ICONS AND ARTWORKS

Παρασκευή 3 Απριλίου 2020

Άγιος Ευθύμιος ο Νέος (823-898), κτήτoρας μονής Περιστεράς / Saint Euthymios the New (823-898), founder of Peristera monastery


Άγιος Ευθύμιος ο Νέος, κτήρορας μονής Περιστεράς
Τοιχογραφία • Μεγίστη Λαύρα, τράπεζα • περ. 1535
Έργο Θεοφάνη Στρελίτζα-Μπαθά (αποδ.)

Saint Euthymios the New, founder of Peristera monastery
Wall painting • Great Lavra, Refectory • ca. 1535
Painter: Theophanis Strelitzas-Bathas (attrib.)
Άγιος Ευθύμιος ο Νέος, κτήρορας μονής Περιστεράς
Τοιχογραφία • Πατριαρχείο Ιπεκίου, νάρθηκας  • 1565
Ζωγράφος: Μοναχός Λογγίνος
Saint Euthymios the New, founder of Peristera monastery
Wall painting • Patriarchate of Pec, Narthex • 1565
Painter: Monk Longin
Άγιος Ευθύμιος ο Νέος, κτήτορας μονής Περιστεράς
Τοιχογραφία • Μονή Studenica, Ναός Εισοδίων της Θεοτόκου • 1569
Saint Euthymios the New, founder of Peristera monastery
Wall painting • Studenica monastery, Church of the Presentation of Holy Virgin • 1569
Άγιος Ευθύμιος ο Νέος, κτήτορας μονής Περιστεράς
Τοιχογραφία • Μονή Studenica, Ναός Εισοδίων της Θεοτόκου • 1569
Έργο Δημητρίου Χατζηαποστόλου
Saint Euthymios the New, founder of Peristera monastery
Wall painting • Studenica monastery, Church of the Presentation of Holy Virgin • 1569
Άγιος Ευθύμιος ο Νέος, κτήτορας μονής Περιστεράς
Τοιχογραφία • Μονή Αγίας Τριάδος Pljevlja • 1595 
Ζωγράφος: π. Strahinja of Budmilje
Saint Euthymios the New, founder of Peristera monastery
Wall painting • Holy Trinity monastery • 1595
Painter: Father Strahinja of Budmilje
Άγιος Ευθύμιος ο Νέος, κτήτορας μονής Περιστεράς
Τοιχογραφία • Μονή Σιμωνόπετρας, τράπεζα • 2009
Έργο Δημητρίου Χατζηαποστόλου
Saint Euthymios the New, founder of Peristera monastery
Wall painting • Simonopetra monastery, Refectory • 2009
Painter: Dimitrios Hatziapostolou

Άγιοι Ευθύμιος ο Νέος, κτήτορας μονής Περιστεράς
και Συμεών, κτήτορας μονής Μεγάλου Σπηλαίου
Εικόνα • Μονή Σιμωνόπετρας • περ. 2000 • 46,5x36,5 εκ.
Έργο του ζωγράφου Ανδρέα Φωκά 
Saint Euthymios the New, founder of Peristera monastery
and Symeon, founder of Great Cave's monastery
Icon • Simonopetra monastery • ca 2000 • 46,5x36,5 cm
Painter: Andreas Phokas