ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ / ICONS AND ARTWORKS

Σάββατο 4 Απριλίου 2020

Άγιοι Συμεών και Θεόδωρος, κτήτορες μονής Μεγάλου Σπηλαίου (9ος αι.) / Saints Symeon and Theodore, founders of Mega Spilaion monastery (9th c.)

Άγιοι Συμεών και Θεόδωρος, κτήτορες μονής Μεγάλου Σπηλαίου
Ανθίβολο • Συλλογή Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου, Αθήνα
Τέλος 18ου αι.
Saints Symeon and Theodore, founders of Mega Spilaion
Anthivolon • Collection of Byzantine and Christian Museum, Athens
Late 18th c.
Άγιοι Συμεών και Θεόδωρος, κτήτορες μονής Μεγάλου Σπηλαίου
Χαρακτικό • Κτιτορικόν μονής Μεγάλου Σπηλαίου, Αθήνα 1840
Saints Symeon and Theodore, founders of Mega Spilaion
Engraving • Ktitorikon of Mega SpilaionAthens 1840


Άγιοι Ευθύμιος ο Νέος, κτήτορας μονής Περιστεράς
και Συμεών, κτήτορας μονής Μεγάλου Σπηλαίου
Εικόνα • Μονή Σιμωνόπετρας • περ. 2000 • 46,5x36,5 εκ.
Έργο του ζωγράφου Ανδρέα Φωκά 
Saint Euthymius the New, founder of Peristera monastery
and Symeon, founder of Mega Spilaion
Icon • Simonopetra monastery • ca 2000 • 46,5x36,5 cm
Painter: Andreas Phokas