ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ / ICONS AND ARTWORKS

Τρίτη 7 Απριλίου 2020

Άγιος Κάλλιστος ο Καταφυγιώτης (14ος αι.) / Saint Kallistos Kataphygiotis (14th c.)

Άγιος Κάλλιστος ο Καταφυγιώτης
Σχέδιο Ράλλη Κοψίδη, 1959 
Saint Kallistos Kataphygiotis
Drawing by Rallis Kopsidis, 1959